• Uutiset
 • 14.12.2016

Tunnettu pakistanilainen ihmisoikeusjuristi, KIOSin tukeman AGHS Legal Aid Cell -järjestön johtaja Hina Jilani on valittu kansainvälisen kidutuksen vastaisen kattojärjestön World Organisation Against Torture (OMCT) puheenjohtajaksi.

Palkittu pakistanilainen ihmisoikeustyön pioneeri Hina Jilani on valittu 26. marraskuuta OMCT:n  yleiskokouksessa Genevessä järjestön uudeksi puheenjohtajaksi. OMCT on merkittävin globaalisti toimiva kidutuksen vastainen järjestö. Kansainvälisen kidutuksen vastaisen vaikuttamistyön lisäksi OMCT toimii yli 300 jäsenjärjestönsä kautta kidutuksen ja kaikkinaisen julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun ja rangaistusten lopettamiseksi maailmassa.

KIOS onnittelee lämpimästi yhteistyökumppaniaan Hina Jilania nimityksestä ja OMCT:tä uudesta puheenjohtajasta. KIOS tukee Jilanin johtaman AGHS Legal Aid Cellin toimintaa Pakistanissa.

OMCT:n tiedotteessa Jilani korostaa olevan erityisen tärkeää sitoutua näkyvästi ja maailmanlaajuisesti ihmisoikeuspuolustajien tekemään kidutuksen, ihmisoikeusloukkausten ja rankaisemattomuuden vastaiseen työhön aikana, jolloin tähän työhön kohdistuu lisääntyviä haasteita joidenkin hallitusten kyseenalaistaessa yleismaailmallisesti tunnustettuja periaatteita turvallisuusuhkien torjumisen nimissä.

Jilani on tunnustettu pitkän linjan toimija rauhan ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä Pakistanissa että kansainvälisesti. Jilani toimi muun muassa ensimmäisenä YK:n pääsihteerin ihmisoikeuspuolustajista vastaavana erityisedustajana vuosina 2000—2008. Hän on myös Nelson Mandelan perustaman rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta toimivan the Elders -ryhmän jäsen yhdessä mm. presidentti Martti Ahtisaaren ja YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin kanssa.

Pakistanissa Jilanin työ on ollut uraa uurtavaa. Yhdessä sisarensa Asma Jahangirin kanssa hän perusti maahan ensimmäisen naisjuristien firman, AGHS Law Associates, ja ensimmäisen oikeusapua tarjoavan järjestön, AGHS Legal Aid Cellin jo 1980-luvulla sotilasdiktatuurin aikana.  Jilani on lisäksi ollut mukana perustamassa Human Rights Commission of Pakistan -järjestöä sekä Pakistan Women Action Forum -verkostoa. Hän on toiminut asianajajana maan korkeimmassa oikeudessa vuodesta 1992 lähtien.

Kios on tukenut Hina Jilanin perustamaa AGHS Legal Aid Cell- järjestön lapsen oikeuksien yksikön (Child Right Unit, CRU) toimintaa vuodesta 2013 lähtien. AGHS/CRU:n tavoitteena on edistää lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa, monitoroida valtiollisten instituutioiden toimintaa ja identifioida sekä hyviä että lapsen oikeuksia loukkaavia käytäntöjä. Lisäksi järjestön tavoitteena on parantaa lasten olosuhteita vankiloissa, varmistaa lapsille pääsy oikeusturvaan sekä vaikuttaa nuorisorikosoikeusjärjestelmän rakenteisiin ja vankilalle vaihtoehtoisten rangaistusmuotojen kehittämiseen. CRU on myös tuottanut käsikirjan lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevien rikosten syytteeseenpanosta.

OMCT:n ihmisoikeuspäivän tiedote

OMCT:n uutinen Jilanin nimityksestä

Lisätietoja antaa asiantuntija Kristiina Vainio, kristiina[at]kios.fi

Uutiset (4)

Music that Brought Solace to Troubled Minds: A Gift for Children in Prison
 • 20.11.2019
 • Uutiset
 • Pakistan

Music that Brought Solace to Troubled Minds: A Gift for Children in Prison

In Pakistan, the children in prisons are a forgotten population. One day the Child Rights Unit (CRU) of the Dastak Charitable Trust decided to do something that had never been done in any prison in Pakistan: to bring a popular band to play for the children in prison.

Countering risks and threats to women human rights defenders in Pakistan
 • 10.09.2019
 • Uutiset
 • Pakistan

Countering risks and threats to women human rights defenders in Pakistan

In Pakistan, all human rights defenders face severe risks, but women human rights defenders even more so. They need security measures and plans and a network of allies who can help them in times of crisis. Little things can save a life.

Ensimmäinen naispuolisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvia uhkia kartoittava selvitys julkaistu Pakistanissa
 • 11.11.2016
 • Uutiset
 • Pakistan

Ensimmäinen naispuolisiin ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuvia uhkia kartoittava selvitys julkaistu Pakistanissa

Pakistanilaisen ihmisoikeusjärjestön DCHD:n KIOSin rahoituksella tuottaman tuoreen selvityksen mukaan naispuoliset ihmisoikeuspuolustajat altistuvat työssään monenkertaisille riskeille. Jo ihmisoikeustyö itsessään on Pakistanissa …

Ihmisoikeusjärjestöjen tuki hupenee globaalisti – järjestöjen työn tulokset ja turvallisuus vaarassa.
 • 02.10.2015
 • Uutiset
 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Burundi
 • Democratic Republic of Congo
 • Ethiopia
 • Kenia
 • Nepal
 • Pakistan
 • Ruanda
 • Sri Lanka
 • Tibet
 • Uganda

Ihmisoikeusjärjestöjen tuki hupenee globaalisti – järjestöjen työn tulokset ja turvallisuus vaarassa.

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS järjesti 29.9.2015 Helsingin kaupungintalolla kansainvälisen seminaarin ihmisoikeuspuolustajien suojelusta ja yhteistyöstä. Tilaisuudessa nousi esiin, kuinka ihmisoikeuspuolustajien toimintamahdollisuudet ovat …