• Uutiset
 • 03.08.2018

TARJOUSPYYNTÖ KIOSIN VARAINKERUUN KEHITTÄMISEKSI

Haemme varainhankinnan asiantuntijaa kehittämään KIOSin varainkeruuta

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS rahoittaa Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa toimivien järjestöjen ihmisoikeushankkeita ja työskentelee tämän ihmisoikeustyön näkyväksi tekemiseksi. Säätiön perustivat yksitoista suomalaista järjestöä vuonna 1998. Tällä hetkellä KIOSin toiminta rahoitetaan lähes täysin ulkoministeriöltä saatavalla valtionavulla. Säätiön työn jatkuvuuden takaamiseksi säätiön pitää kehittää varainkeruuta myös muista lähteistä. Varainkeruuta on kehitetty viime vuosina mm. perustamalla varainkeruutyöryhmä ja valmistelemalla vuonna 2016 varainkeruustrategia. Strategian pohjalta KIOS on kehittänyt vuodesta 2017 alkaen yritysvarainkeruutaan pienin askelin. Tulosten saaminen on osoittautunut melko haasteelliseksi ja varainkeruun kehittämiseen panostaminen myös jatkossa on yksi säätiön prioriteeteista.

Nyt KIOS hakee varainkeruun asiantuntijaa tukemaan säätiötä ja sen varainkeruutyöryhmää varainkeruun strategian edelleen kehittämisessä ja toteuttamisessa sekä säätiön varainkeruuosaamisen vahvistamisessa.

Aikataulu ja työsuoritteet:

Varainkeruun asiantuntijan konsulttisopimuksen kokonaiskesto on 6 kk lokakuusta 2018 alkaen. Tänä aikana tulee suorittaa seuraavat tehtävät:

 • KIOSin varainkeruustrategian päivittämisen koordinointi, joka sisältää noin päivän mittaisen aivoriihen järjestämisen ja päivitetyn strategian kirjoittamisen
 • Yritysvarainkeruun aktiviteettien yksityiskohtaisempi suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä KIOSin henkilöstön ja varainkeruutyöryhmän kanssa sekä n. puolen päivän koulutuksen järjestäminen
 • Varainkeruuviestinnän ideointi ja kehittäminen sekä KIOSin markkinointiviestin kehittäminen ja kiteyttäminen helppotajuiseen muotoon
 • KIOSin tukeminen yksityishenkilöihin kohdistuvan varainkeruun pilottihankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pilottihanke toteutettaisiin mahdollisesti digivarainkeruun keinoin ja viestein, jotka vetoavat johonkin ajankohtaiseen ja KIOSin työssä keskeiseen kysymykseen.
 • Tekninen väliraportti tammikuun loppuun mennessä
 • Tekninen loppuraportti sopimuksen lopussa

Tarkemmasta aikataulusta ja työsuoritteiden ajoittumisesta sovitaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Toimeksiantajaa edustaa KIOSin toiminnanjohtaja, jolle varainkeruun asiantuntija raportoi työstään. Asiantuntija työskentelee läheisessä yhteistyössä KIOSin varainkeruutyöryhmän jäsenten ja henkilöstön kanssa ja joissakin aktiviteeteissä myös KIOSin hallituksen kanssa. Viestintään liittyvissä tehtävissä hän työskentelee erityisesti KIOSin viestintäsuunnittelijan kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää varainkeruun asiantuntijalta:

 • vahvaa kokemusta ja näyttöjä varainhankinnasta
 • varainhankinnan strategioiden tuntemusta
 • yrityssektorin tuntemusta ja valmiita verkostoja yrityssektorilta
 • viestinnän osaamista
 • hyviä neuvottelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Arvostamme myös:

 • kiinnostusta ja osaamista järjestötoiminnan varainhankinnasta
 • kehitys- ja/tai ihmisoikeuskysymysten tuntemusta

Tarjouksen yksityiskohdat:

Kirjalliset tarjoukset referenssien tai suosittelijoiden kera sekä ansioluettelo toimitetaan viimeistään torstaina 16.08.2018 klo 13:00 sähköpostiosoitteeseen: terhi@kios.fi.

Lisätietoja antaa KIOSin toiminnanjohtaja Terhi Aaltonen, terhi@kios.fi, 040 751 6061. Tietoa KIOSista löytyy verkkosivuiltamme: www.kios.fi.