• Uutiset
  • 21.11.2018

Tule tekemään ihmisoikeustyötä KIOSissa

Haemme asiantuntijan äitiyslomasijaista 2.1.-30.9.2019 väliseksi ajaksi

Asiantuntija osallistuu KIOSin ohjelma- ja hanketyön kehittämiseen sekä vastaa hankevalmistelusta ja seurannasta.

Työsuhde alkaa 2.1.2019 tai muuna erikseen sovittavana ajankohtana, ja se kestää vähintään 30.9.2019 asti. Työtehtävän jatko vuoden 2019 loppuun asti on mahdollinen mutta riippuvainen äitiysloman sijaistamistarpeesta. Työpaikka sijaitsee KIOSin toimistolla Helsingissä, mutta siihen liittyy matkustamista. Palkkaus määräytyy Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen (Hyvinvointiala) mukaan (vaativuusluokka 5).

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta arvostamme seuraavanlaista osaamista:

– soveltuvaa korkeakoulututkintoa

– ihmisoikeusasiantuntemusta

– kehityskysymysten tuntemusta sekä Itä-Afrikkaan ja Etelä-Aasiaan liittyvää asiantuntemusta

– kokemusta ohjelma- ja/tai hankehallinnosta ja järjestötoiminnasta

– hyviä yhteistyötaitoja

– erinomaista englannin ja suomen kieltä

– ranskan kielen taitoa

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS rahoittaa Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa toimivien järjestöjen ihmisoikeushankkeita ja työskentelee tämän ihmisoikeustyön näkyväksi tekemiseksi. Säätiön perustivat yksitoista suomalaista järjestöä vuonna 1998, ja toiminta rahoitetaan pääosin ulkoministeriön tuella.

Lisätietoja antavat puhelimitse asiantuntija Elina Vuola (040-9527921) pe 23.11.2018 klo 10-11:30  ja toiminnanjohtaja Kim Remitz (040 – 751 6061) ke 28.11.2017 klo 10-11:30. Tietoa KIOSista löytyy verkkosivuiltamme, www.kios.fi.

Kirjalliset hakemukset CV:eineen toimitetaan viimeistään 4.12.2019 klo 16:00 sähköpostiosoitteeseen: kim@kios.fi.