• Blogi
  • 11.03.2020

Nepalilaiset juristit siirtotyöläisten asialla

Kuva: Anssi Jokiranta

Kuva: Anssi Jokiranta

Nepalilaiset siirtotyöläiset kohtaavat hyväksikäyttöä ja oikeuksien polkemista monessa maassa, Suomi mukaan lukien. Nepalilainen People Forum levittää tietoa ja antaa oikeusapua siirtotyöläisille.

Nepalilaisten ravintoloiden työntekijöiden tilanne Suomessa on edelleen karmea, käy ilmi Helsingin Sanomien uutisesta 8.3.2020. Siirtotyöläisiä houkutellaan Suomeen hyvällä toimeentulolla, mutta he joutuvat maksamaan työpaikasta jopa yli kymmenentuhatta euroa. Paperilla olevia työehtoja ei noudateta ja työntekijät tuntevat olevansa Suomessa loukussa, koska työnantajat kiristävät heitä esimerkiksi tulorajojen menettämisellä. Toiminta muistuttaa monilta osin ihmiskauppaa.

Siirtotyöläisten taloudellinen vaikutus Nepalissa on valtava. Puolet nepalilaisista perheistä on riippuvaisia ulkomailla työskentelevien sukulaisten rahallisesta avusta. Nepalilaiset siirtotyöläiset ovat usein tilanteessa, jossa siirtotyöhön lähteminen on enemmän välttämättömyys kuin vapaaehtoinen valinta.

Oikeusapua siirtotyöläisille

Siirtotyöläisten huono asema on globaali ongelma, johon voidaan kuitenkin puuttua paikallistasolla. Vuonna 2003 joukko nepalilaisia juristeja ryhtyi toimeen ja perusti järjestön ajamaan siirtotyöläisten asiaa. Syntyi People Forum for Human Rights, jonka toimintaa KIOS tukee. Järjestö on tähän mennessä antanut oikeusapua yli 17 000 ihmiselle ja hankkinut edustamilleen henkilöille vahingonkorvauksia yhteensä yli 4 miljoonaa euroa.

Järjestön asiantuntevat juristit ovat ajaneet useita joukkokanteita menestyksekkäästi. Yhden kanteen seuraus oli, että Nepalin valtio nimitti Lähi-Idän maihin asianhoitajia, jotka voivat auttaa pulaan joutuneita nepalilaisia siirtotyöntekijöitä ja avustaa työsuhteesen liittyvien kiistojen ratkaisemisessa.

Siirtotyö koskettaa koko yhteisöä

Suurin osa siirtotyöläisistä on miehiä, mutta järjestö auttaa myös naispuolisia siirtotyöläisiä, joita työskentelee eniten hoiva-alalla ja kotiapulaisina. Järjestö on myös tukenut naisia, jotka tulevat raskaaksi ja saavat lapsen siirtotyönsä aikana ja palaavat lapsen kanssa Nepaliin. Näiden lasten kansallisuuden tunnustaminen on Nepalissa haaste ja lasten äidit kokevat usein stigmaa.

People Forumin esimerkki osoittaa, että pienikin tiimi asiaan omistautuneita ihmisiä voi vaikuttaa suuresti siirtotyöläisten ongelmiin. Järjestön onnistumiset kertovat myös, kuinka tärkeää on kuunnella työläisten kokemuksia ja levittää tietoisuutta siirtotyön todellisuudesta sekä lähtijöille että päättäjille.

 

Lue myös Hala Al-Karibin tarina. Hän johtaa SIHA nimistä järjestöä, jonka työhön kuuluu siirtotyöläisten auttaminen Afrikan sarven alueella.

Uutiset (4)