Ruanda

Ruandassa KIOSin tukemat järjestöt ovat edistäneet naisten oikeuksia ja oikeuden saatavuutta. Työn keskiössä on kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien väestönosien oikeusturvan toteutuminen. Oikeuslaitoksen toimivuutta on vahvistettu muun muassa oikeusviranomaisten ihmisoikeuskoulutuksen avulla.

Nykyisyys historian varjossa

Ruandan vuoden 1994 kansanmurha näkyy maassa monella tavalla. Valtiosta on 90-luvun jälkeen yritetty rakentaa yhtenäinen kansakunta, jossa etnisyydellä ei ole merkitystä. Käyttöönotetut, niin kutsutut kansanmurhan ideologian vastaiset lait ovat osaltaan vaikuttaneet ilmapiiriin, jossa etnisiä eroja ei saa mainita. Tämän ja käytössä olevan poliittisen järjestelmän seurauksina yhteiskunnan jännitteet kytevät yhä ja rauha on hapuilevaa.

Vaiennettu kansalaisyhteiskunta tarvitsee tukea

Ruandan talous on kasvanut nopeasti 90-luvulta lähtien. Nopean talouskasvun nojalla presidentti Paul Kagame ja valtapuolue Front Patriotique hallitsevat maata tiukalla otteella. Hallitus sääntelee vahvasti paitsi politiikkaa, virkamieskoneistoa ja mediaa, mutta myös kansalaisten toimintavapautta ja itsemääräämisoikeutta. Ihmisoikeusjärjestöt, opposition edustajat ja toimittajat kohtaavat häirintää ja heidän ilmaisunvapautta rajoitetaan voimakkaasti.

KIOSin tuki naisten maaoikeuksista vähävaraisten oikeusapuun

KIOSin tuki Ruandaan on ollut merkittävää, koska maassa toimiva itsenäinen kansalaisyhteiskunta ja sitä tukeva media ovat erityisen heikkoja. Lisäksi maassa toimii vain muutama ihmisoikeustyötä rahoittavaa järjestöä. Vuoden 2015 aikana KIOSin tuella on muun muassa koulutettu yli 60 paikallisjohtajaa naisten maaoikeuksista sekä tarjottu oikeusapua yli 170 vähävaraiselle. Human Rights First Rwanda -järjestö on edistänyt perusoikeuksien toteutumista ja vahvistanut oikeusviranomaisten osaamista Kamonyin alueella.


Ruanda

 • Hankkeita vuosina: 2000–2016
 • Rahoitus yhteensä: 352 053 €
 • Hankkeita yhteensä: 10

Kumppanijärjestöt

 • Inara Legal Aid Service
 • Maison de Droit
 • Human Rights First Rwanda Association

Hankkeet (10)

 • Ruanda
 • 2015–2016
 • Human Rights First Rwanda Association

Rwanda Rural Legal Rights Project Phase II

52 000 €
 • Ruanda
 • 2014–2016
 • Maison de Droit

Ensuring rights to access and management of land for rural women in Karongi District

26 000 €
 • Ruanda
 • 2014–2015
 • Inara Legal Aid Service

Legal Aid to Indigent Population and Vulnerable Groups, Victims of Human Rights Abuses

21 800 €
 • Ruanda
 • 2012–2014
 • Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda

Monitoring et Campagnes de Plaidoyer en faveur des Droits des Travailleurs au Rwanda

77 600 €
 • Ruanda
 • 2012–2014
 • Inara Legal Aid Service

Legal Aid to Indigent Population and Vulnerable Groups, Victims of Human Rights Abuses

12 400 €
 • Ruanda
 • 2010–2013
 • Communauté des Potiers du Rwanda

Réduction des cas dues à la marginalisation et discrimination des Potiers de deux Districts de la Province du Nord

63 500 €
 • Ruanda
 • 2009–2011
 • Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda

Projet de vulgarisation, monitoring et documentation des droits des travailleurs au Rwanda

26 900 €
 • Ruanda
 • 2009–2010
 • Communauté des Potiers du Rwanda

La revendication des droits des femmes potières de la province du Sud dans la participation aux programmes nationaux de la promotion de la femme rwandaise

34 600 €
 • Ruanda
 • 2008–2009
 • EJO NZAMERA NTE asbl

Projet d’appui à la préservation des droits au respect de la vie privée et à la confidentialité des personnes affectées par le VIH/SIDA

23 700 €
 • Ruanda
 • 2000–2002
 • Justice Africa

Facilitation of the Role of Rwandese Civil Society in Public Debate on Prevention of Genocide

13 550 €

Ajankohtaista (4)