Sri Lanka

Sri Lankalla KIOSin tuki on kanavoitu järjestöille, jotka ovat dokumentoineet ihmisoikeusloukkauksia ja pyrkineet saamaan oikeutta loukkausten uhreille. Lisäksi KIOS on tukenut naisten oikeuksia ja asemaa parantavaa työtä sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää vähentävää työtä.

Sisällissodasta rauhanprosessiin

Sri Lankan vuosikausia kestänyt sisäinen konflikti päättyi vuonna 2009. Syvempi rauhanprosessi ja sisällissodan aikaisten rikosten selvittäminen on kuitenkin vasta alkamassa – ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina prosessi ei edennyt. Maan nykyinen hallitus on sitoutunut YK:n lokakuussa 2015 hyväksymän päätöslauselman toteuttamiseen, jonka tavoitteena on menneisyyden selvittäminen ja oikeuden saaminen konfliktin uhreille.

Väestöryhmien väliset jännitteet konfliktin taustalla

Valtaosa Sri Lankan väestöstä kuuluu etnisen taustansa puolesta sinhaleesiyhteisöön ja ovat uskonnoltaan buddhalaisia. Maan itä- ja pohjoisosien asukkaista suurin osa kuuluu kuitenkin etnisen taustansa puolesta tamiliyhteisöön ja ovat hinduja. Lisäksi maassa on muita pienempiä etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä kuten eurooppalaisten siirtolaisten jälkeläiset sekä muslimit ja kristityt.

Sisällissodassa vastakkain olivat maan valtaväestön sinhaleesien tukemat hallituksen joukot ja itsenäistä valtiota ajaneet Tamilitiikerit (LTTE). Sodan päättymisen jälkeen maan hallitus asutti sinhaleesiperheitä tamilivaltaisille alueilla ja tuhosi osan tamilien hindutemppeleistä rakentaen tilalle buddhalaisia temppeleitä. Tämä politiikka ei auttanut parantamaan ihmisryhmien välejä. Lisäksi maata on aika ajoin terrorisoinut militantti buddhalaisryhmä, joka on hyökännyt väkivaltaisesti niin tamileja, muslimeja kuin kristittyjäkin kohtaan.

Naisten osallistuminen ja oikeudet

Naisten osallistuminen poliittiseen päätöksentekoon on ollut Sri Lankalla vähäistä. Vaikka maa on taloudellisesti yksi alueen kehittyneimmistä, on naisten osallistumisen puute silmiinpistävää ja vähäisintä Etelä-Aasian alueella. Naisiin kohdistuu maassa vakavaa väkivaltaa ja monenlaista syrjintää. Lisäksi huomattava osa sisällissodasta selviytyneistä uhreista ovat naisia ja monet heistä kärsivät yhä sodan seurauksista, kuten maan ja elinkeinon menetyksistä tai vammautumisesta.

KIOSin tuki kansalaisyhteiskunnalle

Sisällissodan seurausten, väestöryhmien jännitteiden sekä naisten huonon aseman vuoksi KIOS on tukenut Sri Lankalla erityisesti työtä, jolla pyritään edistämään naisten oikeuksien toteutumista ja yhteistyötä eri etnisiin- ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvien naisjärjestöjen välillä. Lisäksi KIOS on tukenut ihmisoikeusloukkausten dokumentoimista sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintää vähentävää työtä.


Sri Lanka

 • Hankkeita vuosina: 2002–2019
 • Rahoitus yhteensä: 701 399 €
 • Hankkeita yhteensä: 16

Kumppanijärjestöt

 • International Movement Against all Forms of Discrimination and Racism – Asia Committee IMADR
 • South Asian Centre for Legal Studies
 • Mothers and Daughters of Lanka
 • Equal Ground

Hankkeet (16)

 • Sri Lanka
 • 2018–2019
 • International Movement Against all Forms of Discrimination and Racism – Asia Committee IMADR

Promoting Human and Democratic Rights and Reforms in Sri Lanka

43 000 €
 • Sri Lanka
 • 2016–2017
 • South Asian Centre for Legal Studies

Promoting victim-centered transitional justice (TJ) in Sri Lanka through strengthening advocacy, accountability and capacity building of key stakeholders

48 500 €
 • Sri Lanka
 • 2015–2016
 • Equal Ground

Sensitizing the government and general public with a view to improve the legal protection, welfare and status of rights of LGBTIQ Rights persons in 4 districts of Sri Lanka

117 100 €
 • Sri Lanka
 • 2014–2016
 • Mothers and Daughters of Lanka

Campaign to combat violence against women

18 700 €
 • Sri Lanka
 • 2014–2015
 • Equal Groud

Protecting Transgender persons from violence in 2 districts of Sri Lanka: a Pilot Project

47 800 €
 • Sri Lanka
 • 2012–2013
 • Mothers and Daughters of Lanka

Women Human Rights Defenders Network

9 200 €
 • Sri Lanka
 • 2011–2013
 • Home for Human Rights

Home for Human Rights Core Funding

65 000 €
 • Sri Lanka
 • 2011–2013
 • Institute of Human Rights

Protecting & Securing the rights of long term institutionalized women and long term prisoners

29 700 €
 • Sri Lanka
 • 2009–2011
 • Home for Human Rights

Home for Human Rights Core Funding

96 000 €
 • Sri Lanka
 • 2008–2011
 • Organisation for Eelam Refugees Rehabilitation

Sri Lankan refugee community in Tamil Nadu responding to the human rights crisis in Sri Lanka: Human rights awareness raising, documentation, reporting and advocacy

38 100 €
 • Sri Lanka
 • 2008–2009
 • Institute of Human Rights

Access to Justice – Public inquiries and prison legal clinics

22 700 €
 • Sri Lanka
 • 2008–2010
 • Home for Human Rights

Programme of Work for the Human Rights Council and for Lobby and Advocacy in Geneva for the year 2008

15 000 €
 • Sri Lanka
 • 2007–2009
 • Home for Human Rights

Home for Human Rights Core Funding

43 000 €
 • Sri Lanka
 • 2005–2006
 • Lawyers for Human Rights and Development

General Human Rights Program

38 000 €
 • Sri Lanka
 • 2003–2005
 • Lawyers for Human Rights and Development

Combating Worst Forms of Human Rights Violations and Striving to Build a Society where Right to Life and Human Rights are Better Respected and People Can Live with Human Dignity

36 000 €
 • Sri Lanka
 • 2002–2003
 • Lawyers for Human Rights and Development

Human Rights Education and for Legal Aid to Victims of Human Rights Violations

33 600 €

Ajankohtaista (2)