Missä toimimme

KIOS kanavoi suuren osan tuestaan fokusmaihinsa Keniaan, Ugandaan, Ruandaan, Nepaliin, Sri Lankaan ja pakolaisuudessa toimiville tiibetiläisjärjestöille. Tuemme myös alueellista yhteistyöstä Itä-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa tuloksellisemman ihmisoikeustyön saavuttamiseksi.

Kenia

Keniassa KIOSin tukemat järjestöt ovat parantaneet naisten ja tyttöjen asemaa, slummien asukkaiden oikeutta turvalliseen ja puhtaaseen elinympäristöön sekä vähentäneet seksuaalivähemmistöjen ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Nepal

KIOS on tukenut Nepalissa järjestöjä, jotka ovat parantaneet naisten oikeuksien toteutumista, kampanjoineet vammaisten oikeuksien puolesta, edistäneet vähemmistöjen kielioikeuksien toteutumista sekä ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Ruanda

Ruandassa KIOSin tukemat järjestöt ovat edistäneet naisten oikeuksia ja oikeuden saatavuutta. Työn keskiössä on kaikkein köyhimpien ja haavoittuvimpien väestönosien oikeusturvan ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Sri Lanka

Sri Lankalla KIOSin tuki on kanavoitu järjestöille, jotka ovat dokumentoineet ihmisoikeusloukkauksia ja pyrkineet saamaan oikeutta loukkausten uhreille. Lisäksi KIOS on ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Tuki muille alueille

Fokusmaidensa lisäksi KIOS tukee joitakin hankkeita Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa ja Pakistanissa. Nämä maat kuuluivat KIOSin fokukseen vuosina 2011-2015. Aasiassa tuetaan ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Uganda

Ugandassa KIOSin tukeman ihmisoikeustyön keskiössä ovat olleet lasten oikeudet, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, tietoisuuden kasvattaminen maaoikeuksista sekä terveyteen liittyvät oikeudet. ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Alueellinen yhteistyö

Alueellisessa yhteistyössä toiminta ulottuu monen maan alueelle, joko alueellisen järjestön toteuttamana tai eri maista tulevien järjestöjen yhteistyönä. Naisten oikeudet, ihmiskaupan ...

Lue lisää ja katso hankkeet →

Tuki muille alueille

Fokusmaidensa lisäksi KIOS tukee joitakin hankkeita Bangladeshissa, Burundissa, Etiopiassa ja Pakistanissa. Nämä maat kuuluivat KIOSin fokukseen vuosina 2011-2015. Aasiassa tuetaan ...

Lue lisää ja katso hankkeet →